Lưu trữ thẻ: xâm hại tình dục trẻ em

“Những đứa trẻ mang bầu”- phản ánh thực trạng ấu dâm đầy chua xót

Bộ ảnh “Những đứa trẻ mang bầu” mang tới một thông điệp mạnh mẽ –...