Ngày 19/08/2018, Chuyên gia Đinh Thái Sơn đã có buổi chia sẻ về chủ đề ” Hành trang sinh viên- tình yêu 4.0 ” với sinh viên Edulike tại Hà Nội. Chương trình do chính học viên Lại Hồng Thao tổ chức sau khi tốt nghiệp khóa học ” Giảng viên Tình dục học – Sexuality Mastery” của HappyComnm. Chuyên gia Đinh Thái Sơn cùng giảng viên Lại Hồng Thao chia sẻ những kiến thức và kỹ năng, góp phần trang bị cho các bạn sinh viên hành trang  về tình yêu văn minh thời kỳ 4.0

Chương trình lan tỏa tới sinh viên Edulike tại Hà Nội với những giá trị kiến thức tốt đẹp như:

  • Sinh viên tìm ra nút bấm bị lãng quên khi các bạn đang bị kìm kẹp trong chính bản thân mình.
  • Hành trang sinh viên với tình yêu 4.0 giúp cho trái tim và lý trí  “sáng rõ”:
  • Hiểu nhu cầu xảm xúc nguyên thủy của bạn đời
  • Những khác biệt cơ bản của nam giới và phụ nữ về Tình yêu và Tình dục
  • Phương pháp giao tiếp lấy lại cảm xúc yêu thương của người kia
  • Học cách cho đi rộng lượng và biết ơn
  • Được tư vấn cá nhân với Chuyên gia Đinh Thái Sơn.

HappyComm