Nhân ngày Gia Đình Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Than Vàng Danh tổ chức chương trình về hôn nhân, gia đình dành cho 130 cặp vợ chồng tiêu biểu trong hơn 6000 cán bộ công nhân viên của công ty. Chuyên gia Đinh Thái Sơn chia sẻ chuyên đề “Hạnh Phúc Gia Đình – Yên Bình Công Việc”. Chương trình có nhiều cặp vợ chồng cùng tham gia để cùng nhìn nhận những kiến thức về hôn nhân đúng cách. Đây cũng là dịp 3 mặt một lời (mặt chuyên gia, mặt người chồng, mặt người vợ) để tránh tam sao thất bản.
Lãnh đạo Than Vàng Danh luôn đề cao hạnh phúc hôn nhân của người lao động và lấy đó làm yếu tố nòng cốt gắn kết sự trung thành và trách nhiệm của người lao động.
Hạnh Phúc Gia Đình – Yên Bình Công Việc, đó là một nền tảng văn hoá doanh nghiệp rất tiến bộ trong sự nghiệp phát triển kinh doanh của nhiều công ty.