Trong buổi tọa đàm ” Nâng cao đời sống hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc gia đình”  tại Bộ Công An – Chuyên gia Đinh Thái Sơn đã có buổi chia sẻ với chủ đề ” Nâng niu từng giọt hạnh phúc”.

Buổi chia sẻ về chủ đề ” Nâng niu từng giọt hạnh phúc ” với các chiến sĩ Bộ Công An đã góp phần lan tỏa kiến thức văn minh, khoa học để hôn nhân hạnh phúc và nâng cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội.

HappyComm