Nhằm thiết thực chào mừng Quốc tế Phụ nữ  20/10/2019, Chuyên gia Đinh Thái Sơn đã có buổi trò chuyện với Hội Liên Hiệp  Phụ nữ tỉnh Hòa Bình với chuyên đề “Xây dựng gia đình hành phúc, bền vững “.

Buổi chia sẻ về chủ đề ” Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững  ”  với Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình đã  góp phần lan tỏa kiến thức để sống hạnh phúc và nâng cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, là nhân tố tồn tại và phát triển của xã hội,. Gia đình như một tế bào tự nhiên, là đơn vị nhỏ nhất để tạo nên xã hội. Không có gia đình để tái tạo ra con người thì xã hội không tồn tại và phát triển được. Chính vì vật, muốn xã hội tốt thì phải xây dựng gia đình tốt.

Một số hình ảnh tại chương trình:

HappyComm