Chuyên gia Tâm Lý Tình Dục Học – Phát Triển Con Người

Đinh Thái Sơn

  • Chuyên gia Tình dục học với 22 năm nghiên cứu và giảng dạy trong và ngoài nước
  • Thạc sỹ chuyên ngành Tình dục học
  • Người sáng lập Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hạnh Phúc Cộng Đồng (HappyComm)
  • Người sáng lập Công Ty TNHH Seloman
  • Khách mời quen thuộc trên các chương trình truyền hình VTV, trao đổi về những vấn đề liên quan đến đời sống tình dục như “Chuyện đêm cuối tuần” – VTV3, “Chuyện đêm muộn” – VTV1, “Sex & Shop” – VTVcab15, Bí mật tạo hóa của VTV3 và là người dẫn chương trình cho chuyên mục “Ngôi nhà giới tính” – VTV2.
Kết nối với Đinh Thái Sơn