Chúng ta thường nghe nói: “Có khởi đầu thì có kết thúc”, nhưng thực ra cuộc sống không phải như vậy. Cuộc sống chỉ có khởi đầu mới liên tục, chứ không có kết thúc.

Đó là bởi thời gian luôn trôi đến trạng thái mới và thời gian làm thay đổi mọi thứ. Mọi thứ đều thay đổi, đó là một trạng thái mới so với chính nó trước đó. Trong khi kết thúc là sự dừng lại hẳn, thì thời gian có bao giờ dừng lại đâu. Cho nên cuộc sống không có kết thúc mà chỉ có những khởi đầu mới liên tục tiếp nối.

Vì vậy cái mà chúng ta thường gọi là “kết thúc” thực ra là một khởi đầu mới.

Ví dụ:

– Kết thúc một câu chuyện => khởi đầu một câu chuyện mới nào đó…

– Kết thúc một cuộc đời => khởi đầu một cuộc đời mới nào đó…

– Kết thúc một cuộc tình => khởi đầu một cuộc tình mới nào đó…

– Kết thúc một mối quan hệ => khởi đầu một mối quan hệ mới nào đó kế tiếp

– Kết thúc của một quyết định => khởi đầu của một quyết định mới kế tiếp.

Cứ như vậy, thời gian liên tục tạo thay đổi và đưa con người và sự vật đến những trạng thái mới bắt đầu, liên tục và liên tục…

Hãy vui vẻ mà sống với tràn đầy năng lượng vì bạn đang khởi đầu mới mẻ sau khi đọc bài này.

Gấm Seloman