Lưu trữ thẻ: bánh mì

Bánh mì và hoa hồng”: Ý nghĩa thực sự của ngày mùng 8/3 và câu chuyện bình quyền của phụ nữ trên thế giới

Vào những ngày này 107 năm trước, hàng ngàn phụ nữ đã diễu hành trên...