Lưu trữ thẻ: bình yên

Cưới nhau thì dễ, sống hạnh phúc bên nhau mới khó

Khó nhất không phải chuyện xây nhà mà là biến ngôi nhà ấy thành mái...