Lưu trữ thẻ: đánh ghen

Phụ nữ thông minh đánh phấn chứ không đánh ghen

Phụ nữ cứ hơi tí lại nghĩ đến chuyện đánh ghen, thử hỏi ông chồng...