Lưu trữ thẻ: đạt cực khoái

Đỉnh cao của những “cuộc yêu” không phải đến từ “cực khoái”

Có lẽ bấy lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ, xúc cảm đỉnh cao nhất...

Kỹ thuật mới khiến nàng thỏa mãn tối đa

Khi phụ nữ được kích thích trực tiếp đến âm vật trong quá trình “quan...