Lưu trữ thẻ: định kiến

Những định kiến bất lợi cho phụ nữ Việt Nam

Từ lâu, chúng ta đã quá quen với những thông điệp kiểu như “Sống và...