Lưu trữ thẻ: mềm mại

Tuyên ngôn vẻ đẹp của phụ nữ

Sức mạnh của người phụ nữ không nằm trong việc ganh đua với đàn ông...