Lưu trữ thẻ: ngộ nhận tình yêu

Đôi khi ta ngộ nhận về tình yêu

Đôi khi ta cô đơn, ta cần người để nói chuyện, ta tìm được kẻ...