Lưu trữ thẻ: ngôn từ

Ngôn từ của phụ nữ có thể là “quả bom nổ chậm” trong hôn nhân: Phụ nữ hiện đại cần nhớ 5 điều sau

Khí chất của phụ nữ không chỉ thể hiện ở ngoại hình, tính cách, nội...