Lưu trữ thẻ: Phụ nữ lãnh đạo

Talkshow ” Hãy yêu thật nồng nàn” với Phụ nữ lãnh đạo WLIN- QUEEN tại TP.Hồ Chí Minh

Ngày 08/08/2018 Chuyên gia Đinh Thái Sơn đã có buổi chia sẻ về chủ đề”...