Lưu trữ thẻ: say đắm

Tuyệt chiêu để dù có bao nhiêu năm trôi qua chàng vẫn say đắm bạn như ngày đầu

Một người vợ đảm đang, giỏi giang là người có thể kiêm nhiệm thêm vai...