Lưu trữ thẻ: sinh lực

Tình yêu và sáng tạo

Không có tình yêu, trí thông minh của con người tụt xuống. Bạn có nhận...

Sinh lực tình dục

Bạn trông thấy một bông hoa đang hé nở – có bao giờ bạn xem...