Lưu trữ thẻ: sợ vợ

Hôn nhân chỉ bền vững khi chồng sợ vợ, biết lắng nghe ý kiến của vợ

Một nghiên cứu dài hạn với 130 cặp vợ chồng của tiến sĩ tâm lý...