Lưu trữ thẻ: tâm tình

Cái phúc lớn nhất của người phụ nữ là lấy được người chồng có tâm

Hạnh phúc đích thực trong cuộc đời này với một người phụ nữ là gì?...