Những cơn gió trong cuộc đời, đến rồi lại đi, bạn không thể giữ nó lại, bạn không thể níu kéo nó. Cơn gió nhẹ cũng giống như lời thì thầm thoảng qua tai. Nó không tạo ra tiếng động, nó đến một cách âm thầm, bạn không thể nghe được tiếng bước chân của nó, đột nhiên nó xuất hiện. Đó chính là cách mà tình yêu trong đời ta xuất hiện.

Tình yêu là vậy, cũng giống như cơn gió, xuất hiện mà không hề hẹn trước, thậm chí nó không hỏi ý kiến bạn: “Tôi đến nhé ?” – mà đến rất đột ngột, rất bất ngờ…
Và khi cơ gió đi, nó cũng không xin phép bạn: “Cho phép tôi đi nhé?”. Tình yêu cũng vậy đấy. Khi nó ra đi, bạn không thể giữ lại nó, bạn không thể níu kéo nó. Vậy, tốt nhất là bạn hãy vui cùng nó khi nó còn ở bên bạn. Khi nó ra đi, bạn hãy để nó ra đi. Bạn hãy tỏ lòng biết ơn khi nó đến, đừng miễn cưỡng, gò ép, than phiền. Khi nó đi, hãy để nó đi vì không không gì có thể khiên cưỡng được tình yêu.

Nhưng mọi người chúng ta đều có một YẾU ĐIỂM, đó là LÒNG LƯU LUYẾN. Khi tình yêu đến chúng ta rất hạnh phúc, nhưng khi nó ra đi chúng ta vô cùng đau khổ. Bạn hãy nhớ rằng, khi nó đến nó không hề báo trước, vậy thì khi nó đi nó có cần phải báo trước không? Nó đến một cách bí ẩn nên bạn hãy để nó đi theo cách của nó.

Nếu bạn xem cuộc đời này là một cơn gió thoảng, bạn không hề lưu luyến, không hề tiếc nuối nữa, không cố gắng sở hữu bất kỳ thứ gì thì cuộc sống của bạn sẽ vô cùng thanh cao, nhẹ nhàng, ý nghĩa.

Gấm Seloman