Lưu trữ thẻ: can đảm

Yêu đi, đừng sợ

Người không biết sợ là người có khả năng yêu thương vô hạn. Sợ hãi...

Người không biết sợ là người có khả năng yêu thương vô hạn

Sợ hãi là mặt đối lập của yêu thương. Nếu không được phép tuôn chảy...