Lưu trữ thẻ: cuộc sống hoàn hảo

Cuộc sống có hoàn hảo?

Cuộc sống có hoàn hảo? Câu trả lời là “Có. Cuộc sống hoàn hảo là...