Lưu trữ thẻ: Đài TH kỹ thuật số VTC

Chuyên gia Đinh Thái Sơn chia sẻ: ” Cốt cách Phụ nữ hiện đại” với cán bộ nhân viên Đài TH kỹ thuật số VTC

Nhằm thiết thực chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ  20/10/2018,  Chuyên gia Đinh Thái...