Lưu trữ thẻ: khúc dạo đầu

Tình yêu đích thực không phải là một khúc dạo đầu. Nó là một thứ hương thơm

Chúng ta đã từng sử dụng nhiều lần các từ “Tình dục” và “Tình yêu”....