Lưu trữ thẻ: nhân tố mới

Nhân tố mới chỉ xuất hiện ở môi trường mới

Giữa năm 2019 mình xúi 2 cô em và 1 bà chị thân quen là...