Lưu trữ thẻ: nữ tri thức

Chuyên gia Đinh Thái Sơn chia sẻ với Chi hội nữ tri thức Bộ Khoa học Công nghệ

 Nhằm thiết thực chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2018, Chi...