Lưu trữ thẻ: vợ

Sự chủ động của người vợ

Người ta quen nghĩ rằng người đàn ông chủ động? Tuy nhiên, theo một số...

Người vợ có thể trở thành “thiên sứ” hoặc “phù thủy” là do chồng

Tôi có một người bạn, anh ta cảm thấy vợ của mình ngày càng trở...