Lưu trữ thẻ: xâm hại tình dục

Mỗi 8 giờ trôi qua, thêm 1 trẻ em Việt Nam bị xâm hại tình dục

Cứ mỗi 8 giờ trôi qua, thêm 1 trẻ em Việt Nam bị xâm hại...

Muốn trẻ tránh bị xâm hại tình dục? Đọc ngay 8 quy tắc này!

Chúng ta dạy trẻ đủ thứ để giữ an toàn từ rất sớm như tránh...

Hãy đọc ngay những quy tắc này để bảo vệ con mình khỏi bị xâm hại

Từ những vụ ấu dâm gây chấn động dư luận và hệ lụy khủng khiếp...