Lưu trữ thẻ: phụ nữ và lãnh cảm

“Chúng tôi cực kỳ cảm thấy bị tổn thương khi bị phụ nữ từ chối ân ái”

Trong cuộc sống hiện đại, việc giữ lửa yêu thương thực sự rất quan trọng đối...

“PHỤ NỮ VÀ LÃNH CẢM” – CHIA SẺ CỦA THS. ĐINH THÁI SƠN

Đến hẹn lại lên, ngày 17/8/2016 chuyên gia tình dục học Đinh Thái Sơn lại...