Lưu trữ thẻ: sáng tạo

Hiểu chuyển hóa năng lượng Tình dục thế nào cho đúng?

Con người được sinh ra bởi Tình dục cho nên năng lượng khởi thủy chi...

Tình yêu và sáng tạo

Không có tình yêu, trí thông minh của con người tụt xuống. Bạn có nhận...

Chuyển hóa Năng lượng Tình dục thành Sáng tạo

Tình dục học là động lực khiến một người đàn ông làm bất cứ điều...